2 thg 3, 2013

OrCAD 9.2 Crack Full

Phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2 ( bao gồm vẽ mạch nguyên lý, mạch in,mô phỏng...v...v)
Download OrCAD 9.2 Crack Full
Hướng dẫn cài đặt
Lưu ý : Sau khi cài đặt chép file Crack có hình ngọn lửa vào thư mục cài sau đó chạy file này >> Chờ crack xong mới được
Tài liệu hướng dẫn:
Hướng dẫn học OrCAD 9.2 và Multisim 6.2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét